Wake up and smell the coffee!

Volvo backar om bonus. Tiderna har försämrats och debatten är emotionell. 

Man kan bara konstatera att tiderna på bara en månad försämrats kraftigt och debatten har den senaste tiden blivit så emotionell och kritisk  (Finn Johnsson, ordförande i Volvo)

Har läget blivit kritiskt först den senaste MÅNADEN ! Förra året, var inte det kritiskt?

Det skulle fortfarande vara intressant att få veta vilka av alla de stora ägarna, 53 procent som stod bakom det numera skrotade förslaget.