Borg vårstädar i den egna garderoben

Borg ska se över belöningssystemen i de statliga bolagen. Han säger också att det är självklart att staten nu ska städa i den egna garderoben och att beslutet som togs i somras om ändrade riktlinjer för bonusar kan ha varit felaktigt

– Jag tycker det är särskilt svårt att motivera prestationsersättning när verksamheten har förluster

Kunde inte sagt det bättre själv.

Grundregler för rörlig lön även kallat bonus, gratifikation eller what ever som innebär en extra kontant ersättning utöver den fasta lönen.

  • Företaget eller fonden måste ha en positiv totalavkastning
  • Det ska kopplat till iförväg fastställda mål som de bonusberättigade ska kunna påverka.
  • Det ska finnas ett i förväg fastställt tak  som relateras till den fasta lönen eller till ett annat mått. Detta är särskilt viktigt om bonusen är kopplad till vinster. Finns det inget tak när bonusen faller ut som en fast procentandel av vinsten kan det bli pinsamt mycket pengar ett år då det går ovanligt bra. Aktsamhet bör också iaktas om vinstens storlek påverkas kraftigt av risknivån i affären. Riskjustering är då ett måste.
  • Det ska finnas en katastrofklausul som styrelsen kan lösas ut i efterhand om det är så att alla målparametrar visar grönt men aktiekursen trots det faller kraftigt eller om annat katastrofaktigt inträffar. Detta ska skrivas in i avtalet.
  • Systemet ska beskrivas tydligt i bolagets Ersättningspolicy som fastställs av ägarna.