Sänk lönen och höj bonusen

Mitt i den pågående nutidskrisen ställs aktieägandet i fokus på ett helt nytt sätt. Ska aktieägarna skjuta till mer kapital för att rädda sina företag genom konjunkturen? Ska de anställda bidra genom att sänka sina löner och i så fall:  Vilka anställda ska sänka sin lön? Är lönesänkning rätt metod för att rädda jobben?  Ska kanske arbetaren på golvet avstå sitt tionde och chefen framför datorn avstå genom att få större del av sin lön i bonus? Idag är dessutom både arbetaren och direktören samtidigt aktieägare via sitt sparande.  Mao,  man är sin egen arbetsgivare. Klädsamt vore det därför om uppoffringarna fördelades jämnare och om de styrelser som varslar med ena handen och begär högre bonus med andra handen tog sig tid att förklara hur de tänker.

I går var jag på Etikkollegiet för att lyssna på sjunde ap-fonds vd:n och tillika Carnegie 2.0’s styrelseordförande Peter Norman. Han talade i det passande ämnet Share Holder Value – Akteiägarvärde. Resonemanget tog sin utgångspunkt i Taylorismen som den primära  strategin för att skapa värde för kapitalägaren genom effektivisering av produktionen. Han berörde även Human Relations teorierna angående värdeskapande och landade därefter i Etiska Värderingar som värdeskapande instrument. Hans poäng, om jag förstod honom rätt, var att vilken metod man än föredrar för att skapa aktieägarvärde så finns hela tiden problematiken med långsiktig och kortsiktig vinst närvarande. Riktigt svårt blir det när man kan misstänka att strategierna ger vinster i olika tidsperspektiv. Jag misstänker att den gode Norman har haft anledning att verkligen fundera på vinster och tidsperspektiv under sin tid som ordförande i Carnegie och VD i ap-fonden. Han är en modig man, Norrman. Det är ingen som gillar att förlora pengar och detta torde gälla både snuvade Carnegie 1.0 ägare och ap-fondsparare med – 36 % per 2008 i bagaget.

Aftonen slutade med en samsyn att det som verkligen behövs nu är ett tydligt ledarskap där ansvarstagandet är påtagligt ich  inte endast ett påklistrat epitet.

PS. Har fått frågan vad Norman får i ersättning för sitt uppdrag i Carnegie. Inte för jag har med det att göra men för att undvika onödig spekulation kring denna fråga meddelas härmed att Norman, enligt egen uppgift, erhåller 15 000 kr per månad för Carnegie posten. Till detta kommer hans vanliga lön från 7 apan. Enligt årsredovisningen 2008, som fö, är mycket intressant, uppgår den till 2,89 Mkr.

  • Aktieägarvärde är slutprodukten i den värdekjedja som reproduceras i ett aktiebloags affärscykel. I strikt bemärkelse kan detta värde kalkyleras från vinst efter skatter och reserveringar. Allt enligt principen att aktieägarna är de som får betalt sist.