Volvos Värde Varar bara med Bonus

Statsministern tycker att Volvoledningens bonusar är stötande, Gardell tycker att de är “helt galet”. Det gäller 250 st av de högsta cheferna och 53 procent av de största ägarna står bakom förslaget.

Vi måste se till att vi kan behålla nyckelpersoner bland Volvos högsta chefer och det blir inte mindre viktigt i dåliga tider, snarare tvärtom ( Finn Johnsson, ordförande i Volvo)

2007 fick 17 av de högsta cheferna 90 Miljoner kr i bonus, 2008 får de “bara” 58. Vad fick aktieägarna 2008?  Jo,  en halverad aktiekurs! Vad hade resultatet blivit om de inte hade fått sina 58 millar? Konkurs? Vad är det för “konkurrenter” Finn är så rädd för? Konkurrenter som med lock och pock och fantastiska löner försöker anställa ett helt gäng lastbilsdirektörer i Göteborg?

Anledningen till att de är så skickliga är att de lyckats behålla ett positivt kassaflöde. Hen hallå, om man inte hade haft den här  typen av lönesättning, hade cheferna då struntat i sitt jobb och bara suttit och kollat på medan kassaflödet minskade?

Här är de största ägarna, Gardells Violet, undantaget. Det är alltså dessa ägare som tycker att det är ett helt OK förslag. De står för 53,6 procent.

Renault S.A.S.
HB-sfären
AFA Försäkring
AMF Försäkring & fonder
Alecta
SEB fonder & SEB-Trygg Liv
Skandia Liv
Swedbank Robur fonder
Fjärde AP-fonden
Capital Group fonder
Andra AP-fonden
Första AP-fonden
SHB fonder & Livförsäkring
Nordea fonder

Här är de som sitter i ersättningskommitten:

Finn Johnsson

Louise Schweitzer

Tom Hedelius