Grader i helvetet

Finns det verkligen vissa vapen som är värre än andra? Ja, kemiska och biologiska vapen, trampminor och nu senast klusterbomber har på en internationell nivå bedömts vara sådana att de skadar civilbefolkningen så allvarligt att de inte ska användas.  Vapnen raserar samhällen och orsakar stort mänskligt lidande.  Vill du veta om din PPM fond har bolag som tillverkar klusterbomber? Då ska du titta i innehavslistan efter:

Lockheed Martin
General Dynamics
EADS
Raytheon
L-3 Communications

Det fins fler men dessa är vanligt förekommande i Globalfonder.

Jannice Gårdmo, utbildad officer och minröjare säger:

– Libanon var nästintill rent från minor när en månads krig medförde miljontals nya klustervapen. Nu har man förlängt röjningsarbetet där med 20 år

Kluster är mera djävulskt. Landminor kan man lyfta upp med olika metoder. Men en klusterbomb kan lätt explodera genom vibrationer från en mobiltelefon eller en radioapparat

Sverige har skrivit under konventionen men Finland har inte det. I Västsahara och Libanon finns otaliga klusterbombs rester som det kommer att ta årtionden att röja.

Klustervapenkonventionen

Den nya klustervapenkonventionen, den sk Oslokonventionen, innebär att de länder som undertecknat den förbinder sig att avveckla denna vapentyp från sitt militära försvar.   Klustervapen (efter engelskans cluster) består av en behållare som innehåller ett stort antal mindre bomber eller stridsdelar, i vissa fall flera tusen. Klustervapen släpps från flygplan eller skjuts upp med raket, och öppnas på vägen till målet så att de mindre bomberna sprids över ett större markområde. Användandet av klustervapen är kontroversiellt på grund av att alla klustervapnens sprängladdningar inte detonerar, utan ligger kvar som blindgångare, vilket försvårar återuppbyggnaden av ett bombat område och kan leda till stora civila förluster årtionden efter konfliktens slut. Den nya konventionen är av samma karaktär som Ottawakonventionen mot minor och Pariskonventionen mot kemiska vapen.