Utröstad av Ö-rådet

Stötte på Nuder första gången på 80-talet när jag frekventerade Cafe Opera och “Baren”  flitigt. Han bar då, med varierande framgång, runt på papper och portföljer åt någon statssekrererare tror det var Larsson. Det som gjorde att man la märke till honom var hans kerublika uppenbarelse och att han så tydligt avvek från de andra unga män som hängde på detta näringsställe. Hans avvek på det sätt att han inte flörtade vilt med alla flickor utan snällt diskuterade fördelningspolitik med herrarna. Ambitiös typ tänkte jag då. Många år senare hörde jag honom hålla tal på en större LO konferens ute på Bommersvik.  Det måste ha varit sensommaren 2004. Han höll inledningstalet. Just i dagarna hade den fruktansvärda tragedin i en skola i Beslan, södra Ryssland, inträffat. Över 300 dog, hälften av dessa var barn. Nuder hölle ett ganska OK tal, han var ingen Göran Persson precis men ändå en hyfsad retorik.  Docere delarna var övertygande men så gav han sig in i movere resonemang och då blev det svårare. Han tog upp Beslan tragedin sa ungefär

– Så händer en sådan sak som i Ryssland med gisslantagning i en skola. Då tänker man naturligtvis genast på en sak.

 Ett känslomässigt sus gick genom lokalen. De flesta av oss tänkte på den fruktansvärda situation föräldrarna utan för skolan befann sig i.  Jag väntar mig att han ska ta till något pathosmättat om hur förfärligt gräsligt detta är. Men då säger han istället:  

Hur kommer nu oljepriset att utvecklas?

Jag har fortfarande inte hämtat mig från chocken. Det verkar logiskt på något sätt att Robinsson Janne efterträder honom. Vi får de politiker vi väljer och förtjänar.