Grabb gnabb

Det stormar i föreningen Aktiespararna. VD:n slutar och sen slutar även Ordförande och ny-gamla styrelseledamöter föreslås.  Verkar lite turbulent minst sagt. Är Aktiespararna nått att bry sig om då? Har de spelat ut sin roll? Jag har levt hela mitt yrkesliv med Aktiespararena som en viktig källa för information om aktiemarknaden och dess ägare. Deras fokus på de mindre individuella aktieägarna är betydelsefull. Fonder har visserligen tagit över mer och mer som det dominerande privata sparalternativet men även fondspararnas villkor har varit en angelägenhet för föreningen. Jag har också rest runt en hel del och pratat på föredrag som aktiespararna har anordnat. Ca 50  träffar har det blivit genom åren och många möten med entusiastiska aktiesparare. Det är fantastiskt att 50 människor sätter av en hel november kväll för att gå på möte och dricka kaffe i plastmugg och lyssna på en bank, ett företag eller en aktieförvaltare.   Jag har också lyssnat på och ibland applåderat Lars Erik Forsgård, Gunnar Ek, Anders Haskel och Milberg. Ibland har jag skakat på huvudet, när Ek snabb som en 20-åring sprintat upp i talarstolen för sjunde gången eller när Millberg har inveckat sig i ett retoriskt välformulerat men ack så långt anförande, och då tänkt -Kom till saken för bövelen,  men oftast har de och alla deras kolleger tillfört och livat upp bolagsstämmorna avsevärt.  Gentlemännen Trolle och T-son är dessutom två härliga killar som båda två på sitt sätt tillfört ett väsentligt perspektiv på aktiesparande. Halvarsso & Halvarsson har  pekat på att Aktiespararna har   världsunik ställning som med kraft tillvaratar småsparanas intresse.

Nu när VD avgick blev jag utsedd till “skugg kandidat till VD-posten” av E24.  250 personer förefaller ha röstat på mig trots att jag säger att jag är alldeles för osmidig för att kunna leda en förening.  Jag tyckte därför att jag, trots att jag inte är medlem,  faktiskt kunde säga att det var osedvanligt korkat att byta både VD och ordförande. Men se det tyckte inte rätt så många av de anonyma kommentatorerna på DI.  Deras främsta invändningar är att jag är en linslus, som inte kan något om aktiemarknaden och att jag borde skämmas för att jag arbetar på Folksam. Många gillar inte heller föreningen som sådan. – PRO känns ju som ett ungdomsförbund jämfört med Aktiespararna, säger en av dem. Jag håller inte med kritikerna. Jag tycker att Aktiesparana fyller ett syfte, vad medlemskapet är värt kan bara den enskilde medlemmen avgöra. En förening kan heller aldrig bli bättre än det samlade värdet av dess medlemmar. En kommentator har några konstruktiva förslag att komma med:

Följande punkter borde genomföras:
1. Föreningen skall jobba för små aktieägare se till att börsföretagen följer regler och visar öppenhet. Bort med ”skumma” företag och företagare från börsena.
2. Öppna för internationellt sparande aktieägande se inte snävt svenskt utan sparande i stort. (titta bara vilka konsekvenser det får i dessa kristider att enbart se nationellt)
3. Sluta med att bedriva mäklarverksamhet eller vad Aktieinvest skall kallas.
4. Lägg ner tidningen Aktiespararen, den är för inaktuell och kommer ör sällan. Samarbeta med Affärsvärlden (i värsta fall med VA) så att medlemmarna kan få aktuell information och vederhäftiga(!) kommentarer.
5. Omorganisera lokalföreningarna framförallt i storstäderna, ta bort regionerna och minska central admoinistration.

Jag önskar bara föreningen lycka till och hoppas att vi ses på nästa bolagsstämma!