Ett Jävla skit eller ett alternativ att kika på?

Ett intressant exempel på vad som kan hjälpa till att skydda och skapa jobb i utsatta regioner  är  att starta aktiefonder som arbetar med direktinvesteringar och förlagslån samt låneformer som liknar aktiekapital.
Det mest kända är i Quebec i Canada med The Solidarity Fund QFL som är en slags riskkapitalfond som startade på 80-talet. Ursprungligen var detta en  skattesubventionerad fond som enskilda personer och fackförbund kunde investera långsiktigt i. Kapitalet användes sedan till att lösa problem med kapitalbildning och investeringar i små och medelstora företag regionalt i Quebeck.  Även ett antal stater i USA har  direkta låne- och lånegarantiprogram för företag. Sådana program bygger dock vanligen på lån mot säkerheter och löser inte företagens problem med bristande eget kapital.  Detta är kanske inte lösningen på krisen i svenska regioner men visst är det något man kan fundera på?  Det svårsmälta är att vi är många som  med fasa minns Löntagarfonder som ett jävla skit.

Historien om The Solidarity Fund QFL

I början på 80 talet föll Quebeck ner I en djup recession. Uppemot 25 procents arbetslöshet bland ungdomar, 14 procent i total arbetslöshet. Skyhöga räntor gjorde att många små och medelstora företag fick stora problem. I april 1982 tog premiärministern ett initiativ tillsammans med de fackliga organisationerna.
Facket sa:

We must respond to this crisis confronting our members and Québec society: we must find a way to maintain and create jobs. Otherwise, what’s the point of having unions?

Man startade en investeringsfond som investerade riskkapital i regionala företag. Regeringen bidrog med stöd genom att ge andelsägarna i fonden skattelättnader för andelsägare i Solidarity Fund QFL. Fonden marknadsfördes via fackförbunden och den fick rätt snabbt ett hyfsat startkapital. Sedan dess har fonden bidragit till omstruktureringen av näringslivet i regionen. Bl a genom riskkapital, vidareutbildning av varslade och uppsagda, kunskapsspridning kring vikten av att spara till sin pension samtidigt som fonden givit en bra avkastning till sina sparare med en begrnsad risk. Fonden har idag mer än en halv miljon sparare, över 6 miljarder CA dollar i totalt värde och en genomsnittlig avkastning per år på 4, 1 procent. Man har investerat i 1 800 företag och skapat eller “räddat” över 125 000 jobb.