Bankdirektör eller Bildirektör

Det är inte värt att rädda Saab, det kostar för mycket säger Maud Olofsson.  Det  verkar vara få makthavare, politiker, analytiker eller kapitalägare som säger emot henne.  En tredjedel av befolkningen i Svergie tycker dock att det var fel att inte rädda Saab.  Det är däremot värt att rädda Nordea (och att förstatliga och sen sälja Carnegie).  Jag tror Regeringen får ett pedagogiskt problem här. Varför ska det ena företaget räddas och inte det andra? Varför är det bra att staten agerar bankdirektör men inte bildirektör? Kunskapen om näringslivet och de olika företagens roller och betydelse för samhällsekonomin behöver förtydligas. Vi riskerar annars att avståndet mellan makten och folket ytterligare ökar.