Giftiga banker

Kommer det amerikanska stimulanspaketet att fungera? Obama har satt av många miljarder gröna dollar för att ge USA:s (och övriga världen) en rejäl adrenalinkick.

“This plan is more than a prescription for short-term spending — it’s a strategy for America’s long-term growth and opportunity in areas such as renewable energy, health care and education.”

Detta tyder tyvärr på att det snarare är vitaminer för framtiden än en kick-start för ett akut läge.  Planen innehöll inte heller någon beskrivning över hur den ska fungera på kort sikt annat än fonden för  “giftiga bankkrediter

 Det hjälper inte att säga att planen snabbt ska återställa det förlorade förtroendet på marknaden, man måste se konkreta bevis på hur det ska gå till. Dessutom kommer Obama så småningom att bli tvungen att ta in det som nu spenderas, och det måste bli det rödaste av alla röda skynken i USA – höjd skatt.  Inte ens i Staterna finns det något som verkligen är “en fri lunch”