Kommer klimatfrågan att överleva Krisen?

I en mycket intressant Harvard rapport How Much Would You Pay to Save the Planet? The American Press and the Economics of Climate Change analyserar förre Fortune redaktören  Eric Pooley hur klimatfrågan behandlas i media.

Suppose our leading scientists discovered that a meteor, hurtling toward the earth, was set to strike later this century; the governments of the world had less than ten years to divert or destroy it. How would news organizations cover this story? Even in an era of financial distress, they would throw teams of reporters at it and give them the resources needed to follow it in extraordinary depth and detail. After all, the race to stop the meteor would be the story of the century.

Han menar att en sådan påtaglig och stundande katastrof skulle hanteras med största allvar både av media och politiker oavsett om det samtidigt pågick en världsekonomisk kris (eller om kronprinsessan gifter sig).  Klimatforskare världen över är eniga om att jorden och dess befolkning kommer att påverkas på ett liknande katastrofalt sätt av klimatförändringarna. Trots detta tenderar klimatfrågan att slås ut av andra med påtagliga och närliggande händelser. Inte nog med det,  kravet på opartiskhet gör ofta att media ägnar uppmärksasmhet åt klimatskeptiker och ger rent stolliga debattörer utrymme. Detta, menar Pooley, hindrar politikerna från att fatta de növändiga men obehagliga beslut som måste till, inte för att förhindra klimatförändringarna för det är redan försent, utan för att mildra dess effekter.  Jag kan bara säga att vi har sett mycket av samma vara även i Sverige.  Fd styrelse proffset PO “Jag kan inte bjuda på kaffe för min fru är inte hemma” Erikssons snurriga debattartikel i DI häromveckan är ett sådant exempel. Lars Bern är en annan i samma klass.  Lars-Eric Bränfeldt ger i Affärsvärlden båda dessa äldre herrar stort utrymme samtidigt som han ger den etablerade forskningen möjlighet att, så gott det nu går, bemöta kritiken.  Självfallet ska avvikande åsikter få komma fram och Churchill har lärt oss att idioter många gånger har rätt. Det får det inte hindra media, näringsliv och politiker från att i tid vidta åtgärder för att mildra den framtida kris som kommer att få den nuvarande att blekna.