Att frysa lönen kan värma själen

Vd:n för SEB Annika Falkengren visar prov på både lyhördhet och ledarskap när hon idag meddelar att hon kommer att avstå från den rörliga lönedelen för 2008. Att hon sedan inte gör det med glatt humör visar bara att hon är mänsklig och att hon hyser samma motvilja mot att förlora pengar som alla vi andra.  Det är dock tveksamt om hon kommer att vinna några popularitetspoäng på åtgärden men det är nog något som både hon och aktieägarna kan leva med.  Lite mer svårsmält är Nordea Clausen som mycket generöst avstår från en bonus han ännu inte vet om han kommer att få. Lite lustigt  att säga att han avstår fram till 1 maj.   1 april hade varit lämpligare eftersom det verkar som om han försöker lura oss. Det ska bli ett sant nöje att höra hur han kommer att förklara detta på bolagsstämman.  Glädjande nog verkar förmågan till att ta personligt ansvar sprida sig bland VD:arna i de krisdrabbade företagen.  Ericsson och Lux fryser frivilligt sina löner. Ett steg framåt men glöm inte att dessutom kolla bakåt . Hur blir det med 2008? Kommer den att få frysa inne också? Ring Annika och fråga henne hur hon tänkte. Jag tror att ni kan bli inspirerade.

Just nu ifrågasätts maktelitens löner generellt. Detta är självfallet befogat med tanke på det svåra samhällsekonomiska läget. Dessutom finns det fog att ifrågasätta om de ersättningsmodeller som finns idag verkligen leder till långsiktigt lönsamma och hållbara företag.  Många argument är också tydliga och bärkraftiga.  Andra är däremot något dunkla och ibland rätt korkade. I den förra kategorin hamnar:

Det är fel att betala ut bonus när värdet på företaget har rasat.

  • Det är fel att belöna ett för högt risktagande.
  • Ersättningarna måste spegla företagets långsiktiga resultat och individens egna insatser.

Till en senare kategorin hör:

  • Det är orättvist
  • Det är ett korrupt system som ligger bakom alla belöningar i näringslivet.
  • Det är fel med privatägda företag

För alla som idag upprörs över de uppenbara löneklyftorna som finns mellan chefer och arbetare i börsnoterade företag finns det flera strategier att tillämpa.

Ställ krav på ditt fondbolag/försäkringsbolag/pensionsfond som förvaltar dina pengar. Säg åt dem att de ska visa hur de agerar som ägare i när det gäller ers’ättningsfrågor. Kräv att de röstar nej för din räkning om systemen är orimliga. Byt förvaltare om de inte gör som du säger.

Ställ krav på de politiker du röstar på. Säg åt dem att de ska sätta upp regler för de statliga pensionsfonderna. Rösta på ett annat parti om de inte gör som du säger.

Och kom ihåg att fler än en miljard människor lever i extrem fattigdom, på mindre än en dollar om dagen. Varje dag dör fler än 30 000 barn på grund av fattigdom. Fundera på hur dina pensionspengar kan investeras för att sprida vårt välstånd till dessa jordens fattigaste.