Dödssynder

LO menar  i sin undersökning om makteliten att direktörer tjänar 50 gånger mer än arbetare. Expressen har frågat om man är nöjd med sin lön och då svarar 83 procent att man vill ha mer i lön an vad man har.  Jag var med på genomgången av rapporten idag  och kunde konstatera att intrersset för denna typ av frågor är större än tidigare. Det är kanske dags för en ny “moralisk resning” . Borg bannar bonusar, Obama gör det samma, folket rasar och det diskuteras tydligen om att införa internatinella regler pp området.  Det är absolut ett område som är viktigt att uppmärksamma. Speciellt de effekter som ersättningsmodellerna har haft på risktagandet i näringslivet i allmänhet och finasvärlden i synnerhet.

Vad är då en rättvis lön? Hur förhåller sig rättvisa till demokrati och frihet?  Min ståndpunkt är att alla försök att hantera löneproblematiken med tekniska regler utan att ta tag i den underliggande värderingsproblemaiken  så är det dömt att misslyckas.  Girighet är en dödssynd men det är avund också.