Gubbröra á la Polar

Det är inte endast näringslivet som förefaller ha fenomenalt lätt för att fylla prestigeposter med män. Polar priset har idag utsett ett nytt hel manligt förvaltningsråd. I styrelsen är det lite bättre.  Fyra män och Marie Ledin.  I priskommittén är det ännu bättre.  Nio män och tre kvinnor. Hur många män som fått priset? 29 av 34.   Någon som är förvånad?

PRESSRELEASE

2009-01-30

Polar Music Prize får nytt förvaltningsråd

Styrelsen för Polar Music Prize inrättar nu ett förvaltningsråd för kapitalförvaltning av den ursprungligt donerade prissumman på 42 miljoner kronor. Förvaltningsrådetkommer att bestå av internationellt namnkunniga ledamöter från såväl forskarvärldensom näringslivet, däribland Sjunde AP-fondens vd Peter Norman och Princetonprofessorn Harrison Hong. Ordförande blir Stikkan Andersons yngste son, ekonomie doktor Anders Anderson.

– Det här är ett initiativ som syftar till att skapa en modern kapitalförvaltning av den ursprungliga prissumman. Något som är särskilt viktigt nu i tider som så starkt präglas av allmän ekonomisk oro och skakiga finansmarknader. Med tillgång till så kompetenta ledamöteri förvaltningsrådet kan vi vara mer aktiva i våra placeringar och därmed bättre kontrollera våra risker, säger Anders Anderson, ordförande i förvaltningsrådet. Avkastningsmålet är satt i förhållande till åtagandet att dela ut en prissumma om 2 miljoner kronor om året samt att täcka prisets administrativa kostnader. Förvaltningsrådet ser också somen av sina uppgifter att se över möjligheterna att ytterligare utveckla samarbetsformerna kring marknadsföring och sponsring.

Polar Music Prize förvaltningsråd består av fem ledamöter som alla arbetar ideellt.

Polar Music Prize Förvaltningsråd:

Anders Anderson (Ordförande) Lektor i nationalekonomi, Stockholms Universitet samt gästforskare på Institutet för Finansforskning (SIFR).

Magnus Dahlquist (Ordinarie ledamot) Professor i finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm samt forskare på Institutet för Finansforskning (SIFR).

Hans Fahlin (Ordinarie ledamot) Tidigare europeisk chef för institutionella placeringskunder, Fortis Investments.

Peter Norman (Ordinarie ledamot) Verkställande direktör för 7:e Allmänna Pensionsfonden samt ordförande i Carnegie.

Harrison Hong (Senior Advisor) Professor i finansiell ekonomi, Princeton University. Rådgivare till US Federal Reserve.

För mer information, kontakta:

Anders Anderson, telefon 0708-63 63 44, eller via e-post anders.anderson@polarmusicprize.org

POLAR MUSIC PRIZE

Box 55777, 114 83 Stockholm. Besöksadress: Banérgatan 16

E-POST: info@polarmusicprize.org HEMSIDA: www.polarmusicprize.org