Maud & Jag

Affärstidningen  CSR i Praktiken  har kartlagt och sammanställt en lista över de hundra personer som man tror kommer påverka företagens miljöarbete och sociala ansvarstagande mest under 2009 och funnit att det är kvinnor i toppen – tretton av de tjugo första platserna innehas av kvinnor, med Näringsminister Maud Olofsson i toppen och jag kom trea!

Carina Lundberg Markow, chef ansvarsfullt ägande, Folksam
Lundberg Markow nöjer sig inte med tillrättalagda hållbarhetsrapporter och generella förklaringar utan kräver konkreta svar på hur de företag Folksam investerar i bidrar till en bättre värld. Med kunderna som ägare och transparens som vapen har Folksam nyligen publicerat en lista på hur väl de svenska börsföretagen sköter sig när det gäller både miljö och mänskliga rättigheter. Med den möjlighet till påverkan som följer med storleken på Folksams pensionsfonder finns det över 200 miljarder skäl till att börsföretagen inte vill hamna långt ner på listan och därmed hamna i bråk med Lundberg Markow under 2009.

 Jag blir nästan rörd!