Konsten att vänta tills färgen torkat

Heder åt Svanberg & Ekholm för att de är tydliga i sin kommunikation med marknaden i dessa dagar.  Extrema tider kräver extra åtgärder och att  snabbt och konkret meddela både goda och dåliga nyheter  visar på gott ledarskap. Ekholm har ett bistert budskap; bered er på att utdelningarna minskar, företagen måste spara i ladorna för att klara en vargavinter.

Vi kommer även fortsättningsvis att vara tålmodiga och disciplinerade och göra köp när tillfällen uppstår. Det är lite som att se färg torka.

I slutet av dagen är den absoluta avkastningen det enda som räknas. Relativ avkastning kan aldrig betala lunchen.

Välfunna liknelser väl värda att tänka över.

Svanberg å sin sida visar att man har lärt sig av sina tidigare rapportmissar.  Bra stil att släppa information innan den börjar läcka.  Mindre roligt är det troligen för personalen som får nya valselvarningar via media. I dessa Internet-tider borde ett kommunikationsföretag som Ericsson kunna finna smartare sätt att förmedla nyheter, goda och dåliga till sin personal. SMS kanske, med en uppmaning att få mer info på Intranet?