Vad gör dina pengar på ockuperat område?

Redan när konflikten i Gaza började trappas upp undersökte vi i Folksam vilka börsnoterade företag som hade engagemang på ockuperat område i Palestina. Avslöjandet att Assa Abloy hade en fabrik på ockuperat område på Västbanken var en väckaklocka. Vi har hittat några fall på ockuperat område.  Det gäller dock inga Nordiska bolag och inte i Gaza.  Det är istället Veolia, Alstom och Harel Insurance Investments- där alla tre bolag deltar i ett infrastrukturprojekt (CityPass) på ockuperad mark i östra Jerusalem. Vi hade redan inlett kontakter med  två, Veolia och Alstom (båda franska) som Folksam hade  innehav i.  

 Alstom är rätt stora i Sverige.  Huvudkontoret ligger i Norrköping. Övriga huvudorter är Västerås, Växjö och Stockholm. Totalt arbetar ca 800 personer inom ALSTOM i Sverige, fördelade på de tre bolagen ALSTOM Power Sweden AB, ALSTOM Hydro Sweden AB och ALSTOM Transport AB.  Alstom har i Sverige levererat tågen till Arlanda Express, den nya pendeltågen till SL i Stockholm och de nya dubbeldäckar-tågen till SJ.

Enligt FN: s specialrapportör från Human Rights Council kränks mänskliga rättigheter när bebyggelse och bosättningar flyttas i samband med Merowe-dammbygget i Sudan . FN har därför beordrat inblandade företag att upphöra med sin verksamhet. Precis som övriga bolag involverade i Merowe-dammbygget har Alstom ignorerat FN:s uppmaning. Folksam har därför inte längre något innehav i företsget.

Veolia har vi kontaktat vid upprepade tillfällen under 2008 och ställt frågor om hur de ser på Jerusalem projektet iförhållande till den fjärde Genevekonventionen och hur de kommer att försäkra sig om att mänskliga rättigheter inte kränks. Företaget har svarat mycket generellt och undvikande. Det är därför mycket glädjade att den svenska chefen för  företaget idag sägeratt man kommer att tänker ta ansvar för situationen och dra sig ur om FN så kräver. 

Spårvägsprojektet startade som ett resultat av Osloavtalet mellan PLO och Israel. Då rådde optimism om en positiv utveckling, bland annat genom förbättrad infrastruktur. Spårvägen upphandlades och vanns av ett konsortium där Veo­lia som ska driva och underhålla spårvagnarna endast äger 5 procent. Trafiken beräknas starta 2010 och Veolia är inte involverat i själva byggnationen. Spårvägen har främst kritiserats av politiska skäl och ingen har ifrågasatt behovet av spår­vägen. Den kommer att underlätta det dagliga livet för de palestinier och andra som den kommer att betjäna. En majoritet av resenärerna kommer att vara palestinier. Veolia är ett djupt etiskt bolag och har genom Global Compact bundit sig att följa de av FN uppsatta principerna, oavsett vilka politiska påtryckningar som sker. Fram till nu finns det ingen grund för att spårvägen bryter mot principerna  

VD Veolia Transport Sverige, Tomas Wallin