Leif skrattar hela vägen till banken

Är det verkligen rimligt att rörliga bonusersättningar betalas ut  efter det att börskursen i ett företag har fallit med 50 procent? Ett aktuellt exempel är Volvo.  Jag är medveten om att det kan vara ingångna avtal ska respekteras men känns det inte extremt konstigt att lyfta bonus utöver lönen när hela företaget befinner sig i kris?  Redan utan krisen kan man ifrågasätta de system och nivåer som ersättningarna i Volvo Lastvagnar ligger på.  Vad säger de till de varslade i Umeå? Till aktieägarna säger Volvo att orderingången är dålig pg av att marknaden viker. Så pensionsspararna kan ställa in sig på att tillsammans på kursförlusten börja vinka adjö till aktieutdelningen.  Som lösning tycker Volvo att staten  & skattebetalarna ska betala halva lönen. Visst det gör vi säger staten – samma dag som helvetet fryser till is.