In the bennefit of hind sight

I efterhand vet man nästan alltid vad som var rätt och vad som var fel. Särskilt enkelt är det när man sitter på läktaren.  Att Liza Marklunds bok om Maria och hennes öde inte var en helt sann historia framstår som rätt klarlagt nu. Efter att ha läst den klargörande, men också rätt sega genomgången  “Sanningen om gömda” kan jag blott konstatera att Marklunds “Gömda – en sann historia” till  stora delar är ett falsarium.  Allt för många avvikelser från verifierbara fakta förekommer för att den ska kunna göra anspråk på att vara med sanningen överenstämmande.  Om inte Marklund kan vederlägga invändningarna är det mesta mest ljug. Vissa delar av storyn visar sig dock vara sanna. Mia har blivit misshandlad av sin fd pojkvän och hon och hennes nya man har uppenbarligen kännt sig så hotade att de valt att lämna landet.

Historien blottlägger också på ett smärtsamt tydligt sätt det svenska samhällets tafatthet när det gäller att hantera våld inom famijen.  Att låta en konflikt gå så långt att man med hjälp av skattemedel hjälper en familj att emigrera är i sig en skandal värd en bok.  Hur i all sin dar kan någon socialtjänst komma till en sådan slutsats?

Dyster är också all den avundsjuka som flyter upp i kölvattnet på Marklund affärern.  Vissa tyckare verkar uppröras mer av Marklunds inkomster än att hon svikit den journalistiska etiken.  Risken finns också att det kommer att bli svårare att beskriva det helvete misshandlade kvinnor och barn dagligen går igenom.  Kanske är det dags att vidga perspektivet när denna typ av tragedier beskrivs litterärt och i media. För inte är vi väl så lågpannade att vi tycker det är mer OK att en kvinna misshandlas om hon är en bidragsberoende diversearbetare med dåliga skolbetyg än om hon är en flerspråkig banktjänsteman? Kanske borde skildringar av utsatta personers öden beskrivas mer utifrån den sociala kontext i vilken de utspelas.  Det är inte OK at försköna misshandelsoffer i ett gott syfte och det är heller inte OK att få stryk bara för att man befinner sig på samhällets botten.

Det finns i alla fall en positiv sak som kommit ut ur denna trista historia. Bloggandet och den mångfalt av kritiska hjärnor som Internet har gett en arena har gjort dett svårare för verklighetsförvrängare att verka ostört.  Snart blir det kanske också mer accepterat att erkänna att man har haft fel.

http://bloggkartan.se/registrera/17932/oestermalm