Den enes bröd den andres död

Det viktiga är att ställa frågan HUR menade filosofen Francis Bacon redan på 1600-talet. Får denna fråga ett svar är det också lättare att lista ut vad som bör göras. 

Hur kan det komma sig att en av världens 100 rikaste personer tar sitt liv därför att han har förlorat pengar? Adolf Merckle dog hellre än att ta de konsekvenser som finanskrisen medförde för hans affärer. Adolf hade 70 miljarder i våras. Hur mycket kan han ha förlorat? Hälften? två tredjedelar? Kanske ännu mer. Nej, 10 miljarder. Adolf var 74 år, hur mycket pengar behöver en så pass gammal man? Det får vi aldrig svar på men blankning i VW-aktier är orsaken till förlusterna. Varför tar då en person så stora risker? Vad har han att vinna på det? Det kan inte gärna vara girighet. Har man så många miljarder kan knappast några ytterligare ge den belöning eller “kick” som risktagandet medförde. Svaret ligger förmodligen snarare i människans natur än i Adolfs personlighet. Om allting handlar om att tjäna pengar blir snart livets mening att tjäna pengar. Det som blev Adolfs olycka ger dock svenska pensionssparare klirr i kassan eftersom Scania aktien påverkas positivt. Trots aktiens uppgång ligger dock priset långt ifrån de 200 kronor som Investor men inte pensionsspararna fick betalt för sina aktier när Scania blev tyskt för ett år sedan.