Särskild granskning men ingen ansvarsprövning

Särskild granskning är begärd. Kan man verkligen göra det när detta Carnegie inte äger det andra Carnegie? Detta undrar stämmordföranden också.

Flera synpunkter reses på  fler granskningspunkter.

Ordförande blir smått förtvivlad när någon vill ha med en granskning av Riksgäldenl. -Så kan man inte göra, det här kan bara gälla de egna bolag inte staten!.

Lars Edholm, som är tänkt som särskild granskare slår nu på ett milt sätt näven i bordet och debatten om fler punkter dör ut.