Att vara eller inte vara det är frågan

Ska vi ha ett bolag eller ska vi inte ha ett bolag. Stay or Go? Av eller På. Fortsatt drift eller Likvidation. Just nu är det en öppen fråga.

Småaktieägarna ställer frågor om vad som gäller vid en likvidation. Ingen verkar veta.

Till beslut:

Styrelsens förslag fortsatt drift vann!

2 ap fondens förslag om likvidering förlorade.