Carnegie vad är rätt och vad är fel?

I dag den 19 december kommer en dålig vana att upprepas (extra bolagsstämma i D Carnegie) . Många frågor inställer sig. (Kolla etiketten “korkstämpel” kunde ínte sagt det bättre själv)

1. Är alla som jobbat på Carnegie skurkar?

Alla typer av grova generaliseringar leder fel. Det finns säkert en och annan skurk, vad man nu menar med det, som har haft en plats på firman. Det finns det säkerligen på de flesta arbetsplatser.  Personer som begår brott på sin arbetsplats ska anmälas och ställas tillsvars i domstol. Tills dess dom fallit ska dessa betraktas som oskyldiga.

2. Är Carnegie befolkat av girigbukar?

Egen vinning är en stark drivkraft. Carnegie har haft och har än idag, ett vinstdelningssystem som innebär att av all vinst i firman går hälften till aktieägarna och hälften till de anställda (och tydligen också ett vindelningssystem).  Ett enkelt och tydligt system som gör att aktieägarna och de anställda har ett stort gemensamt intesse. Man skulle tom kunna sga att det är ett demokratiskt system där de anställda värdesätts. Gillar man skatter är det dessutom fördelaktigt eftersom en stor del av företagets vinst på detta sätt kommer att beskattas som inkomst. Konsekvensen av de senaste årens höga vinster har gjort Carnegieanställda i allmänhet välavlönade och vissa anställda i synnerhet sanslöst förmögna. Jag kollade på en person jag vet är anställd på Carnegie igår. Han hade fått 11 Mkr i lön förra året och han hade betalat drygt 6 Mkr i skatt. Tack för det!

3. Varför har Carnegie fått flera miljarder av staten?

Man har inte fått någonting man har fått låna mot säkerhet. Dessutom har staten nu lagt beslag på inte bara de säkerheter som lämnades utan allt av värde som finns i bolaget.  När nu staten inom den närmsta veckan säljer säkerheterna kommer vi att få se om det var en bra affär eller ej.  Det mesta tyder på att det är en lysande affär för staten. När Carnegie fick låne löfte av staten fick man ett utrymme att låna max 5 Mkr.  Om man utgår ifrån att Riksbanken gav sitt lånelöfte på ett normalt sätt så innebär detta att 5 Mkr motsvarade ca 70 procent av de tillgångar som fanns i firman. Riksbanken bedömde alltså att det fanns säkerheter värda över 7 Miljarder kr. Väldigt förenklat kan man säga att staten fått köpa något som är värt 7 Miljarder kr för 2,4 Miljarder kr. Exakt hur bra affär det kommer att bli för staten och dess företrädare Bo Lundgren vet vi inte förrän panterna säljs. Eftersom detta är nära förestående kan det bli en rejäl julklapp till staten. Risken finns dock att även Lundgren kommer att få anledning att ångra sig. Det har nämligen alla som hittills stuckit in näsan i getingboet fått anledning att göra.

3. Är det inte naivt att tro att en “etikkurs” skulle ha kunnat förändra något?

Kanske, kanske inte. det är lätt att vara efterklok och “the benefit of hinsight” är en absolut vetenskap. Jag är dock övertygad om att katastrofen hade kunnat undvikas om företagsledningen hade försökt lyfta värderingsfrågor som -Varför finns Carnegie? Vilka är vi till för? Vilka regler ska styra vårt arbete, är allt OK så länge vi tjänar pengar?

4. Vem ska man stämma och i så fall varför?

Återkommer i denna frågan. Helt klart är dock att aktieägarna i D Carnegie inte bör lämnas i sticket om det är så att panten Carnegie kan säljas för ett högre belopp än man är skyldig staten. Oavsett om stämningar kommer att hagla till höger och vänster så böra händelseförloppet som ledde fram till katastrofen kartläggas och offentliggöras.

5. Varför vinstvarnade man inte direkt den 6 oktober?

Bra fråga? Den får vi ställa till Fällman på stämman idag? Passande nog tvångsförsäljdes en del av Modernas (Fällmans bolag) dagen efter genom en fire sale. Vi andra fick vänta till den 24 oktober innan hela den obehagliga sanningen uppdagades.