Bedagade kvinnor

Misogynitet dvs hat mot kvinnor kan yttra sig på många sätt. Ett omtyckt uttrycksmedel för peroner som lider av detta psykologiska tillstånd är anonyma kommentarer till artiklar, bloggar och hemsidor på nätet. Camilla Wagner på VA är en av de skribenter som via sin blogg har fått känna av det. Hos henne hittar  man Nisse, en uppenbart frustrerad kille. Dagens Media  är ett annat ställe när Nisse och hans kompisar gärna håller till, troligen för att de inbillar sig att de kan vara anonyma i kommentatorsspåret. Per Grankvist, försökte skriva en debattartikel om sterotyper i TV´s morgonsoffor här om dagen. Ett intressant inlägg som gick ut på att män och kvinnor får olika sterotypa roller i bl a morgonsofforna drog genast till sig en rad kommentarer av typen “Tilde har fått jobbet bara för att hon är söt”.  De gånger jag förekommer i media dräller in både ros  och ris. Riset är ibland riktigt miogynt och fokuserat på utdeende. Misstänker att många webbredaktioner modererar kommentatorerna rätt friskt pg av detta.

Jag gillar ju att bråka, det har jag läst i tidningen, så kritik är välkommen men låt den handla om sakfrågan.  Läs och lär av David Tjeder och Magasinet NEO. Peter Wennblads artikel om genusindustrin t ex.