Jag kommer aldrig att få gå på Nobelfesten

Har varit på radion idag. Ekot och P1 efter fem.  Det handlar om Nobelstiftelsen och deras vapenproducernade sponsor. Jag blev inkopplad som min gamla vanliga roll som moraltant. Flera av de forskare som jobbar med Nobelstiftelsen är besvikna och kritiska. Inte så förvånande.  Jag har träffat många professorer och forskare genom åren och samtliga av dessa har haft ett välutvecklat moraliskt engagemang i samhällsfrågor.

I samband nmed detta var jag med i SR:programmeti P1. Carina Lundberg-Markow, etiska fonden KPA. Att vara med i aktualitetsprogram i radio eller tv är som att vara en bulle på ett löpande band. Man sitter där i väntsoffan “green room” med de man ska debattera med eller mot. Denna gång var det förstärkt säkerhetskontroll. Både Reinfeld och Salin satt där som bullar före i kön. Båda två ser verkligen bra ut irl. De avskyr varandra, det är ganska uppenbart. Jag drabbades av den hädiska tanken att de hade kunnat bli världens radarpar om de valde att samarbeta. Michael Sohlman, vd för Nobelstiftelsen vandrade otåligt runt i bland sofforna. Han verkar vara en anständig karl men kanske lite väl påverkad av ett långt liv i politiken. Visste ni förresten att han är uppväxt i Moskva? Diplomatbarn. Han kallas för Mischa och har varit sambo med Inga-Britt Ahlenius.  Hans farfar skrev Alfred Nobels testamente. Detär Vetenskapsradion som grävt upp denna angelägna men inte helt färska vinkling.

Nobelstiftelsen sponsras av världens  största vapentillverkare Honeywell. Är det en big deal? Eller bara old hat?  Om vi tar det från början så ser fakta ut som följande:

1. Ca 14 procent av Honeywells omsättning handlar om krigsmaterieltillverking. Det motsvara omkring 40 miljarder svenska kronor.

2. Honyewell var ett av de företag som växte kraftigt under Vietnamkrigets dagar.  Man producerade landminor, napalm och cluster bomber som användes i striderna under 60- och 70-talen.

3. Honeywell har ca 120 000 anställda och ingår i Fortune 500. Man tillverkar allt från värmeelement  och brandvarnare till styr system till robotsystem och kritiska komponenter till stridshelikoptrar.

4. Under Vietnam eran växte protesterna i USA mot företagets verksamhet. En av de största enskilda kampanjerna bildades på företagets hemmaplan i början på 70-talet – The Honeywell Project. Under 30 års tid arbetade detta fredsprojekt för att Honeywell skulle avveckla sitt engagemang inom försvarssektorn och sluta upp med att producera landminor. 1990  knoppade Honeywell av den största delen av vapen produktionen till aktieägarna och det nya företaget kallades AlliantTech inc. Honywell fortsatte att samarbeta med Alliant och gjorde fram till ett par år sedan komponenter till kluster bomber.

5. År 2003 bildade Honeywell verksamheten Honeywell Hometown Solutions. Detta är ett led i att stärka företagets image som ett ansvarsfullt företag och man satsat på utbildning, framförallt inom teknologi och matematik men också på rena hunmanitära projekt som t ex katastfofhjälp vid orkaner.

6. Honewell är kända för att ha tillämpat six sigma dvs ett affärsstyrnings-systempå ett framgångsrikt sätt.

7. Honeywell har haft stora problem med miljöfrågor genom åren. Det har framförallt handlat om giftigt avfallmen också om problem med testområden i USA. Företaget har delvis tagit intryck av kritken och har arbetat med att ta bort blykomponenter i sina produkter. De har också flera intressanta projekt igång som rör alternativa energi källor.

Detta är alltså bakgrunden. För tre år sedan inledde Nobnelstiftelsen ett samarbete med Honeywell Hometown Solutions som går ut på att göra det möjligt att via webben sända ut föreläsningar av Nobelpristagare.

Ett vällovligt syfte? Utan tvekan. Är Honeywell rätt partner för att göra detta? Mer tveksamt.  Det klingar onekligen ganska falskt när ett av världens största vapenproducenter tillhanda håller Nobelföreläsningar. Att Honeywell tycker det är mycket bra är inte så konstigt. Med sin historia har man onekligen ett behov av att putsa sin image. Det är dock svårt att se vad Nobelstiftelsen vinner på det hela. Jag föreställer mig att i princip alla världens teknologiföretag skulle stå i kö för att få göra samma jobb som Honeywell gör idag åt Nobel.  Ska Nobelstiftelsen bryta samartbetet? Mja, inte riktigt lika självklart.  Nu har man detta etablerade samarbete och vill man byta partner bör man utvärdera det och utifrån detta fatta ett beslut.

Jag tycker  att Nobelstiftelsen borde sätta sig ner med Honeywell och gå igenom hur företagets engagemang i försvarssektorn ser ut idag.  När de ändå  sitter där och pratar så kan de slå näven i bordet och säga åt Honeywell att de borde ta in minröjning i sitt humanitära program. Det är skandal att det fortfarande finns fullt av icke detonerade minor och kluster bomber med Honeywell som avsändare runt om i världen.  Gör det så kanske vi kan tro på att man är seriös i sitt prat om företagsansvar.

Albert Einstien har sagt att: Man kan inte försvara freden med våld, bara med större förståelse. Var det inte ungefär detta Alfred Nobel menade när han skrev sitt testamente?