Zorro den maskerade hämnaren

Stämman är ingen dans på rosor, säger Aktiespararna.  Varför har vi kommit till att en bank begär nya pengar? Varför har man lånat ut så mycket pengar i Baltikum? Totalavkastningen är enl Aktiespararna 17 procent. En mycket hög avkastning som nästan är orimlig. Det måste innebära att man tar stora risker i baltländerna. De är rädda för att det ska gå som med svenska kronan under 90-talskrisen. Zorro sänkte vår valuta säger han. – Zorro? tänker jag vad menar karln? Inser snart att han menar Georg Soros.

När kommer nästa rop på pengar? Varför de dyra preferans aktierna är det inte en dyr och dålig lösning? Vad kostar garantin?

Dessutom tycker Aktiespararna att Stålberg har gjort sitt och bör bytas ut vid nästa stämma.