Vilka garantier har ni fått?

Jag hinner knappt mer än in innan journalisterna sticker fram sina mikrofoner och frågar om den hemliga överenskommelsen. Det finns dock ingen sådan varken hemlig eller annan, skriftlig eller muntlig överenskommelse. Folksam har bedömt att ett scenario där Folksam skulle få hela 17 procents ägar andel som mycket osannolik. Den högsta andelen är istället 11,3 procent under en övergångsperiod. Folksams långsiktiga mål är att ligga på en ägarandel om 5,1 procent.