Sveriges första direktblogg från en bolagsstämma

Idag representerar jag Folksam på Swedbanks extra bolagsstämma på Dansens Hus i Stockholm. Här ska vi fatta beslut om ett förslag från styrelsen om en nyemission i banken där Folksam är  en av garanterna.