Inga svarta hål

Preferensaktier är bättre, menar Stålberg, det är bra för de befintliga aktieägarna det är förmånliga villkor och alla stamaktieägare kan teckna. De svarta hålen är ett resultat av ryktesspridning och banken planerar inte för någon ny nyemission. Priset för garantin är 3 procent exkl pro rata andelen.

Det är besvärligt i baltikum säger Lindén. Swedbank är en seriös bank som är med sina kunder både i med och i motgång. Vi förbereder oss för sämre tider och vi står väl rustade.