Jag vill gifta mig med Lars G Nordström

Postens hårt ansatte VD Lars G Nordström har idag gjort något alldeles enastående unikt. Han har avstått från de 900 000 kr per månad som staten har givit honom i lön för att han gått in och tagit ansvar för ledarskapet i Posten. Han backar inte, han ursäktar sig inte och han gör definitivt inte en “pudel”. Han säger att han gör det för att han ska kunna fullfölja det uppdrag han åtagit sig utan att behöva bli kallad girig. Det är inte det att han avstår från pengar som gör honom unik även om även det är mycket ovanligt. Det är det att han faktiskt tar konsekvenserna av vad ett ansvar innebär som är så remarkabelt. Vi pratar alla om hur viktigt det är att ta ansvar men få av oss är villiga att verkligen ta konsekvenserna för egen del. Lars G har givit mig tillbaka tron på att det finns ett hopp om finanslivet trots allt.

Ps, Nu är jag redan gift och har inga planer på att byta ut den nuvarande modellen. Men det är människor av Lars G:s kaliber vi behöver.  Det är en sådan man jag vill att min lille son ska bli och ett sådant mod jag vill att min dotter ska bli kapabel att visa.