Rapport från årsstämma i Betsson 2018

Rapport från årsstämman i Hexpol 2018

Rapport från årsstämma i Trelleborg 2018